Mrzí nás, že nastala situácia, zakúpený tovar vrátiť či reklamovať. Samozrejme sa budeme snažiť vyriešiť prípad čo najrýchlejšie k obojstrannej spokojnosti. K tomu nám pomáha vynikajúca služba Retino, ktorá zabráni napr. tomu, aby ste museli vyplňovať zdĺhavé a nepríjemné reklamačné formuláre a protokoly.

AKO VRÁTIŤ, ALEBO REKLAMOVAŤ TOVAR

Tu je súhrn toho, čo je potrebné urobiť v praxi :)

Prvým krokom je vyplniť číslo objednávky, email do políčka nižšie a potom vyplniť formulár. Vďaka službe Retino budete mať proces vrátenia, výmeny či reklamácie pod kontrolou od začiatku do konca. A určite vás príjemne prekvapí, ako môžete vrátiť alebo reklamovať tovar ľahko a rýchlo. :)

Pokiaľ si prajete začať s reklamáciou či vrátením tovaru, zvoľte prosím vhodné pole a vyplňte email, ktorý ste uviedli v objednávke. Pošleme Vám bližšie informácie na tento email. Co následuje dál?

 • Na zadaný email Vám budú doručené ďalšie informácie a výber zo všetkých objednávok, ktoré ste u nás urobili.
 • Priamo z emailu si vyberiete danú objednávku.
 • Budete presmerovaní do aplikácie Retino, ktorá Vám sama predvyplní väčšinu údajov a ponúkne produkty, z ktorých si vyberiete ten, ktorý si prajete reklamovať / vrátiť.
 • Potom už stačí iba vyplniť, akú má produkt závadu a ako si prajete, aby sme postupovali v reklamačnom konaní/vrátení tovaru. A prípad je založený!
 • Potom Vás budeme už cez email kontaktovať my a spoločne sa dohodneme na vhodné riešení.
 • V poli Zásielkovňa (iba pre reklamácie) si vyberte odberného miesto zásielkovne, na túto adresu vám pri reklamácii bude odoslaný tovar.

Vďaka službe Retino sme schopní vyriešiť Vašu reklamáciu skutočne rýchlo a bezproblémovo. Veríme, že aj pre Vás jej využitie bude príjemným bonusom, ktorý náš obchod nadštandardne ponúka.

 

Reklamácia

Na náš tovar sa vzťahuje 24 mesiacov záručnej doby. Náležitosti sú opäť upravené našimi obchodnými podmienkami a zakladáme si na ukážkovom riešení reklamácií - všetky oprávnené reklamácie vybavujeme v čo najkratšom čase a bez problémov. Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Poškodenie zásielky pri doprave

Veľmi výnimočne sa môže stať, že dopravca zásielku poškodí, prípadne zásielka dorazí nekompletná. Prípadný problém s dopravcom vyriešime av oprávnenom prípade škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, aby ste nás informovali o poškodení zásielky do 24 hodín od prevzatia! Využite reklamačný formulár - vyššie. Priložte fotografie poškodeného tovaru, fotografiu prepravného obalu a ak je to možné, fotografiu, ako bola zásielka vo vnútri prepravného obalu uložená.

 

Reklamačný rád

Tento Reklamačný rád (ďalej len „reklamačný rád“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Zdravý batoh od našej spoločnosti:

ONKEL family s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČ: 06504795

DIČ: CZ06504795

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brneoddiel C, vložka 102474

adresa pre doručovanie: Dexon Office park - ONKEL family s.r.o., Hasičská 52,700 30 Ostrava

telefónne číslo: +420 603 593 006

kontaktný e-mail: reklamace@zdravybatoh.cz

 

Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že vám bol dodaný ten tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

 • zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
 • je vhodné na účel, na ktorý ho požadujete as ktorým sme súhlasili;
 • je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

Nezodpovedáme za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú až po jeho prevzatí.

Ďalej odpovedáme, že tovar vedľa dohodnutých vlastností:

 • je vhodné na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem;
 • množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj s ohľadom na naše verejné vyhlásenia, najmä reklamou alebo označením;
 • je dodané s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;
 • zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré sme vám poskytli pred uzavretím zmluvy.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov poskytujeme záruku za akosť u vybraných druhov batohov a kufrov v súlade s článkom 2.2. tohto reklamačného poriadku.

Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 6 Všeobecných obchodných podmienok.

 

V akej dobe môžete chybu vytknúť?

U nepoužitého spotrebného tovaru môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia doba.

U použitého tovaru môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe jedného roka od prevzatia tovaru.

Vyplnením príslušného formulára máte právo získať od výrobcu vybraných druhov batohov a kufrov záruku za akosť v dĺžke ďalších dvoch rokov, tj. celkom 4 rokov na batohy, a o ďalších troch rokov, tj. celkom 5 rokov na kufre. Registrovať produkt k predĺženej záruke je potrebné do jedného roka odo dňa jeho zakúpenia. Spätné potvrdenie takto predĺženej záruky môže trvať až 14 dní. Bližšie informácie ohľadom záruky za akosť sú uvedené na webovom rozhraní.

 

Pokiaľ je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, poprípade je u veci podliehajúcej rýchlej skaze uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, trvá záručná doba do takého dátumu.

V prípade, že vám bude tovar vymenený či opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, nebeží nová doba. Doba pre vytknutie sa však v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej ste nemohli kvôli vade tovaru užívať, tj najmä o dobu, počas ktorej je tovar v oprave.

 

Aké práva z chybného plnenia máte?

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia občianskym zákonníkom, najmä § 2099 až 2117, a tiež § 2165 až 2174b. Ustanovenia § 2106 a 2107 o právach z chybného plnenia sa nepoužijú.

V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám patria najmä nasledujúce práva:

Výmena tovaru

Výmenu tovaru v dôsledku existencie vady pri prevzatí tovaru môžete požadovať vždy, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s opravou veci neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť vada odstránená opravou bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Oprava veci

Pokiaľ je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, prípadne, že oprava je neprimerane nákladná, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, sme oprávnení vás informovať o odmietnutí opravy. V takom prípade vás budeme bezodkladne informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

Zľava z kúpnej ceny

Pokiaľ pri prevzatí tovaru existovala na tovar chyba, môžete požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak:

 • sme vady odmietli odstrániť alebo sme ich neodstránili v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách);
 • chyba je podstatným porušením zmluvy;
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
 • z nášho vyhlásenia či z okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase (najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie) alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci obdržal.

Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:

 • ak sme vady odmietli odstrániť alebo sme ju neodstránili v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto chybou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
 • tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
 • vada je podstatným porušením zmluvy;
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru);
  z nášho vyhlásenia či z okolností je zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase (najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie) alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho; alebo
 • vada bola spôsobená nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná nami alebo na našu zodpovednosť; prípadne ak bola chyba spôsobená v dôsledku nedostatku v návode, ktorý sme vám spolu s tovarom poskytli.

Právo na odstúpenie od zmluvy vám nepatrí, ak je vada tovaru nevýznamná.

Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju obdržali. Výnimkou sú prípady, keď:

 • došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
 • ste použili vec ešte pred objavením vady;
 • ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo opomenutím; alebo
 • ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

 

Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak:

 • ste chybu sami spôsobili;
 • alebo sa vada na veci vyskytla až po jej prevzatí;
 • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky z zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

 • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov);
 • vady použitej veci zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ich prevzali; alebo
 • veci, ak to vyplýva z ich povahy (najmä tovar, ktorý zo svojej povahy nemôže vydržať po celú dobu trvania záručnej doby).

 

Ako postupovať pri reklamácii?

 • Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.
 • Odporúčame postupovať podľa pokynov uvedených na webovom rozhraní. Reklamačným procesom vás v tomto prípade prevedie služba Retino.
 • Reklamácie prijímame v ktorejkoľvek našej prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, a v našom sídle. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu adresu na doručovanie (Hasičská 52, 700 30 Ostrava).
  Odporúčaný postup pri reklamácii:
 • pre rýchlejšie vybavenie môžete reklamáciu uplatniť podľa pokynov na webovom rozhraní, procesom vás prevedie služba Retino;
  reklamovaný tovar odporúčame doručiť čisté, uľahčí a urýchli to proces reklamácie;
 • zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru, opravu veci, vrátenie peňazí, poprípade ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným rádom a občianskym zákonníkom;
 • reklamovaný tovar nám doručte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu sídla alebo prevádzky (príp. na adresu osoby určenej na opravu), pričom pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodenie či zničenie;
 • Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Onkel family s.r.o. prevádzkujúci e-shop www.zdravybatoh.cz je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému vybaveniu tovaru, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny a pošle tento tovar na vaše náklady späť.
 • pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

 • Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady.
 • Pri uplatnení reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie, ktoré obsahuje dátum uplatnenia reklamácie, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete a taktiež vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie.
 • Reklamácie vrátane odstránenia vady vybavujeme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s vami v konkrétnom prípade nedohodne na dlhšej lehote. Ohľadom vybavenia reklamácie, vrátane jej spôsobu, vás budeme v tejto lehote informovať.
 • Pokiaľ zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä pri neodstrániteľných vadách alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás bezodkladne kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným rádom.
 • Po vybavení reklamácie vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na úhradu účelne vynaložených nákladov pri uplatnení reklamácie tovaru. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť vadu.

 

 

Tento Reklamačný rád je platný a účinný od 6. 1. 2023.

Pri opravnenej reklamácii ponúkame po zaplatení vratnej zálohy možnosť zapožičania náhradného batohu, ktorý bude slúžiť počas reklamácie. Pokiaľ budete mať záujem o zapožičanie, tak nás kontaktujte na emaile: reklamace@zdravybatoh.cz.